هنرمندان
حشمت سنجری

او در خانواد ه ای اهل هنر به دنيا آمد. پدرش "حسين سنجری" از نوازندگان برجسته تار به شمار می آمده که ...

» استاد کسائی
» گروه هفت/سون
» حسين خواجه اميری (ایرج)
» مانی رهنما
» بهنام علمشاهی
» کیهان کلهر
» همايون خرم
» فرهاد فخرالدین
» روح‌الله خالقی
چهره های ادبی
هنر پیشه ها


کتاب