هنرمندان
چهره های ادبی
هنر پیشه ها
عبدالرضا اکبری

از سن 16 سالگی جذب كانون پرورش فكری شد و به اتفاق دوستانش در سال 1347 گروه تئاتر موسوم به ...

» فریبا متخصص
» کاوه خداشناس
» حامد کمیلی
» ایرج راد
» فتحعلی اویسی
» افسانه بایگان
» امیر جعفری
» حسن پورشیرازی
» رویا تیموریان


کتاب