نام: پرويز پورحسينی

تاریخ تولد : بیستم شهریور ماه سال 1320
محل تولد :  تهران
.......................................
او آموزش بازیگری را از سال 1339 در كلاس های شبانه اداره هنرهای دراماتیك آغاز كرد و در سال 1340 نمایش "مرد گل بدهی " را به همراه فنی زاده و به كارگرانی سمندریان در تلویزیون اجرا كرد. 
با تشكیل گروه " پاسارگاد " و نمایش های  " شش شخصیت در جستجوی نویسنده "،  " لئو كادیا "،  "مرغ دریایی و آندورا "، را با این گروه به صحنه برد و در سال 1346 دو نمایش  " حكومت زمان خان " و  " استریپ تیز و كارول " را در اداره تئاتر كار كرد. 

در سال 1348 همكاری اش را با كارگاه نمایش آغاز كرد كه حاصل كار این دوره نمایش های پژوهشی  " اودیپ "،  " معلم من پای من "،  " باغ آلبالو "، " ویس و رامین "،  " انسان، حیوان، تقوا "،  " جان نثار كالیگولا و اورگاست " بود. 
او همچنین با گروه تئاتر پیاده دو نمایش به نام های  " شهر ما "،  " نظاره مرگ " را نیز اجرا كرد. 

در سال ١٣٥١ فعالیت سینمایی اش را با بازی در فیلم " چشمه " (آبی آوانسیان) شروع کرد.

در سال 1355 با یك گروه تئاتری در تئاتر شهر همراه گردید كه حاصل كار این دوره نمایش های  " خاطرات و كابوسها "،  " شیون "،  " استعاذه "، و  " جنایت و مكافات " بود. 

پورحسینی پس از انقلاب نیز به فعالیت خود در عرصه تئاتر ادامه داد و با نمایش های  " شاه اسكوریال "،  " تف "،  " سیرك با شكوه " را در تئاتر شهر و نمایشنامه های  " دكتر فاستوس "،  " ماهان كوشیار "،  " معمای ماهیار معمار "،  " چراغ گاز "  " افسانه اندوه " و  " شب یهودا " و  " بازجوئی " را در اداره تئاتر به اجرا درآورد. 
در سال 1371  " یادگار سال های شن " را در تالار وحدت اجرا كرد. 
پورحسینی علاوه بر فعالیت در عرصه تئاتر به ایفای نقش در سریال های تلویزیونی نیز پرداخت كه از مهمترین آنها می توان به سریال های :  " زهر كوی "،  " امیركبیر "، " روزی روزگاری "،  " دومین انفجار "،  " اتومبیل "،  " تصویر یك رویا "،  " بافته های رنج "،  " روز ایپریت "،  " حضرت مریم "،  "همسفر "،  "شب دهم "،  "ملاصدرا "،  "باران عشق " و  "روزهای بیاد ماندنی " نیز اشاره كرد.
.......................................
فیلم شناسی
نمایش‌ها :
* نمایش”شش شخصیت در جستجوی نویسنده“به كارگردانی”پری صابری“؛ ایران؛ ایتالیا؛1342
* نمایش”مرغ دریایی “به كارگردانی”پری صابری “؛ تهران، انجمن ایران و فرانسه؛ 1343
* نمایش”گناهكاران بی گناه “به كارگردانی”خانم لرتا “؛ تهران، تئاتر كسری؛ 1344
* نمایش”لئوكاریا “به كارگردانی”حمید سمندریان “؛ تهران، انجمن ایران و فرانسه؛ 1344
* نمایش”آندورا “به كارگردانی”حمید سمندریان “؛ تهران، انجمن ایران و آمریكا؛ 1345
* نمایش”حكومت زمان خان “به كارگردانی”ركن‌الدین خسروی “؛ تهران، تالار سنگلج ؛ 1347
* نمایش”استریپ تیز و كارول“به كارگردانی”محمدعلی كشاورز “؛ تهران، انجمن ایران و آمریكا ؛ 1348
* نمایش”اودیپ “به كارگردانی”شهرو خردمند “ ؛ تهران، كارگاه نمایش؛ 1349
* نمایش”من هربرتم “به كارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران ،دانشگاه تهران، هنرهای زیبا،تالار كوچك؛ 1349
* نمایش”ویس و رامین “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛شیراز، جشن هنر ؛1349
* نمایش”ارگاست “به كارگردانی”پیتر بروك “؛شیراز، جشن هنر ؛1350
* نمایش”شهر ما “به كارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ تهران، انجمن ایران و آمریكا؛ 1350
* نمایش”نظاره گر مرگ “به كارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران، انجمن ایران و آمریكا؛1350
* نمایش”معلم من پای من “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، كارگاه نمایش؛ 1350
* نمایش”باغ آلبالو “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ 1351
* نمایش”جان نثار “به كارگردانی”بیژن مفید “؛ تهران، كارگاه نمایش؛ 1352
* نمایش”ترس و نكبت “به كارگردانی”بیژن مفید “؛تهران، كارگاه نمایش؛1352
* نمایش”كالیگولا “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ 1353
* نمایش”انسان، حیوان، تقوی “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1353
* نمایش”طلبكارها “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، كارگاه نمایش؛1353
* نمایش”نامه‌هایی از من... “به كارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، كارگاه نمایش؛ 1354
* نمایش”خاطرات و كابوسها...“ به كارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛1356
* نمایش”شیون و استغاثه “ به كارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ 1356
* نمایش”دیوار چین “ به كارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1356
* نمایش”جنایت و مكافات “ به كارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ 1356
* نمایش”نمایش بی‌كلام “كارگردانی گروهی؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1358
* نمایش”شاه اسكوریال “ به كارگردانی”هوشنگ حسامی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1358
* نمایش”تف “ به كارگردانی”بهروز غریب‌پور “؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1358
* نمایش”سیرك باشكوه “ به كارگردانی”صادق هاتفی “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ 1360
* نمایش”بازجوئی “ به كارگردانی”فردوس كاویانی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1361
* نمایش”پرستوها“ به كارگردانی”سعید امیرسلیمانی“؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی؛ 1361
* نمایش”دكتر فاستوس “ به كارگردانی”ایرج راد “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1362
* نمایش”ماهان كوشیار “ به كارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1363
* نمایش”معمای ماهیار معمار “ به كارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1365
* نمایش”شب یهودا “ به كارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران، خانه نمایش؛ 1367
* نمایش”افسانه اندوه “ به كارگردانی”جمشید ملك‌پور“ ؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1369
* نمایش”چراغ گاز “ به كارگردانی”شهلا میربختیار “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1370
* نمایش”یادگار سال‌های شن “ به كارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تالار وحدت؛ 1371
* نمایش”ماهان كوشیار “ به كارگردانی”ایرج راد “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ 1372
* نمایش”كارنامه بندار بیرخش “ به كارگردانی”بهرام بیضایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1376
‌‌‌‌‌‌* ‌نمایش‌"پژوهشی..." به کارگردانی"آربی آوانسیان"؛ شهر(؟)، تالار(؟)؛ 1347
* نمایش تلویزیونی”منطقه‌ی جنگی “به كارگردانی”عباس یوسفیان “؛ شبكه٢؛ 1340
* نمایش تلویزیونی”تصادف “به كارگردانی”عباس یوسفیان “؛ شبكه٢؛ 1341
* نمایش تلویزیونی”مرد گل بر دهن “به كارگردانی”حمید سمندریان “؛ شبكه٢؛ 1341
* نمایش تلویزیونی”ارزش زغال “به كارگردانی”خانم لرتا “؛شبكه١؛ 1346
* نمایش تلویزیونی”تلافی “به كارگردانی”خانم لرتا “؛ شبكه١؛ 1346
* نمایش تلویزیونی”امولوس گنگ “به كارگردانی”خانم لرتا “؛ شبكه١؛ 1346
* نمایش تلویزیونی”آینه خیال “به كارگردانی”داود میرباقری “؛ شبكه١؛ 1363
* نمایش تلویزیونی”این شرح بی‌نهایت “به كارگردانی”اسماعیل خلج “؛ شبكه١؛ 1366
* نمایش تلویزیونی”شوق “به كارگردانی”مرتضی جعفری “؛ شبكه١؛ 1367
* نمایش تلویزیونی”عالیجناب داروغه “به كارگردانی”اسماعیل خلج “؛ شبكه١؛ 1369
* نمایش تلویزیونی”واریته آمریكایی “به كارگردانی”محمد رحمانیان ؛ شبكه١؛ 1369
* نمایش تلویزیونی”پدر زن به سلمانی می‌رود“به كارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبكه٢؛ 1373
* نمایش تلویزیونی”نظم “به كارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبكه٢؛ 1373
* نمایش تلویزیونی”خانه عروسك “به كارگردانی”منیژه محامدی “؛ شبكه٢؛ 1374
* نمایش تلویزیونی”خانه‌های اجاره‌های “به كارگردانی”محمد رحمانیان “؛ شبكه٢؛ 1375
* نمایش تلویزیونی”جان گابریل بوركمن “به كارگردانی”حسن فتحی “؛ شبكه٢؛ 1376
* نمایش تلویزیونی”قطار ارواح “به كارگردانی”رضا كرم‌رضایی “؛ شبكه٤؛ 1376
* نمایش تلویزیونی”استنطاق “به كارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛ شبكه٤؛ 1377
* نمایش تلویزیونی”همه‌ی پسران من “به كارگردانی”محمد رحمانیان “؛ شبكه٤؛ 1377
* نمایش تلویزیونی”بسوی دمشق “به كارگردانی”حمید سمندریان “؛ شبكه٤؛ 1379
* نمایش تلویزیونی”یونانیان “به كارگردانی”حسین بقال‌لاله “؛ شبكه٢؛1382
* فیلم كوتاه”اندوه دوربین“به كارگردانی”بصیر نصیبی“؛ 1348
* فیلم سینمایی”چشمه “به كارگردانی”آربی آوانسیان “؛ 1350
* فیلم كوتاه”سلندر“به كارگردانی”واروژ كریم‌مسیحی “؛ 1360
* فیلم سینمایی”كمال‌الملك “به كارگردانی”علی حاتمی “؛ 1362
* فیلم * نمایش تلویزیونی”یونانیان “به كارگردانی”حسین بقال‌لاله “؛ شبكه٢؛1382

فیلم ها :
* فیلم كوتاه”اندوه دوربین“به كارگردانی”بصیر نصیبی“؛ 1348 سینمایی”باشو غریبه كوچك “به كارگردانی”بهرام بیضایی “؛ 1364
* فیلم سینمایی”مردی كه موش شد “به كارگردانی”احمد بخشی “؛ 1364
* فیلم سینمایی”خط پایان “به كارگردانی”علی طالبی “؛ 1364
* فیلم سینمایی”سراب “به كارگردانی”حمید تمجیدی “؛1364
* فیلم سینمایی”طلسم “به كارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ 1365
* فیلم سینمایی”میهمانی خصوصی “به كارگردانی”حسن هدایت “؛ 1365
* فیلم سینمایی”ایستگاه “به كارگردانی”یدالله صمدی “؛ 1365
* فیلم سینمایی”بهار در پاییز “به كارگردانی”مهدی فخیم‌زاده “؛ 1366
* فیلم سینمایی”كشتی آنجلیكا “به كارگردانی”محمد بزرگ‌نیا “؛ 1366
* فیلم سینمایی”سفر عشق “به كارگردانی”ابوالحسن داودی “؛ 1367
* فیلم سینمایی”شب حادثه “به كارگردانی”سیروس الوند “؛1367
* فیلم سینمایی”دو سرنوشت “به كارگردانی”مهران تائیدی “؛1368
* فیلم سینمایی”راز كوكب “به كارگردانی”كاظم معصومی “؛1368
* فیلم سینمایی”رنو تهران 29 “به كارگردانی”سیامك شایقی “؛ 1369
* فیلم سینمایی”چاووش “به كارگردانی”ساموئل خاچیكیان “؛ 1369
* فیلم سینمایی”اوینار “به كارگردانی”شهرام اسدی “؛1369
* فیلم سینمایی”دره شاپرك‌ها “به كارگردانی”فریال بهزاد“؛1370
* فیلم سینمایی”راه و بیراه “به كارگردانی”سیامك شایقی “؛1370
* فیلم سینمایی”روز فرشته “به كارگردانی”بهروز افخمی “؛ 1372
* فیلم سینمایی”بلندی‌های صفر “به كارگردانی”حسینعلی لیاستانی “؛ 1372
* فیلم سینمایی”عاشق فقیر “به كارگردانی” حسینعلی لیاستانی “؛ 1374
* فیلم سینمایی”حرفه‌ای “به كارگردانی”مهدی فلاح‌پور “؛ 1374
* فیلم سینمایی”فصل پنجم “به كارگردانی”رفیع پیتز “؛ 1375
* فیلم سینمایی”شب لطیف است “به كارگردانی”ایرج كریمی “؛1380
* فیلم سینمایی”رمز “به كارگردانی”محمدعلی سجادی “؛1381
* فیلم سینمایی”هفتادوسومین تن “به كارگردانی”علی موذنی “؛1382
* فیلم سینمایی”جای تو خالی “به كارگردانی”محسن قصابیان “؛ 1382
* فیلم سینمایی”آن سوی سپیده‌دم “به كارگردانی”محمد زرقانی “؛ 1383
* فیلم سینمایی”نذر “به كارگردانی”مهرداد خوشبخت “؛ 1383
* فیلم سینمایی"حضرت مریم" به کارگردانی"شهریار بحرانی"؛‌ 1379
* فیلم سینمایی"خواب لیلا" به کارگردانی"مهرداد میرفلاح"؛‌ 1385

مجموعه تلویزیونی :
* مجموعه تلویزیونی”زهر كوی “به كارگردانی”منصور كوشان “؛ شبكه١؛ 1361
* مجموعه تلویزیونی”امیركبیر “به كارگردانی”سعید نیك‌پور “؛ شبكه١؛ 1364
* مجموعه تلویزیونی”روزی روزگاری “به كارگردانی”امرالله احمدجو “؛ شبكه ١؛ 1370
* مجموعه تلویزیونی”قافله عمر “به كارگردانی”مجید بهشتی“؛ شبكه١؛ 1371
* مجموعه تلویزیونی”سرزمین من و نقابداران“به كارگردانی”مرتضی جعفری“؛ شبكه١؛ 1372
* مجموعه تلویزیونی”آشپزباشی “به كارگردانی”رسول نجفیان “؛شبكه(؟)، 1372
* مجموعه تلویزیونی”شیخ مفید “به كارگردانی”صالح ـ مقدم “؛ شبكه٢؛ 1373
* مجموعه تلویزیونی”دنیای وارونه “به كارگردانی”بهمن زرین‌پور “، شبكه(؟)، 1374
* مجموعه تلویزیونی”دومین انفجار “به كارگردانی”نادر مقدس “؛ شبكه(؟) ؛1375
* مجموعه تلویزیونی”اتومبیل “به كارگردانی”مرضیه برومند “، شبكه٥ ؛ 1375
* مجموعه تلویزیونی”تصویر یك رویا “به كارگردانی”احمد امینی “؛ شبكه٢؛ 1376
* مجموعه تلویزیونی”روز ایپریت “به كارگردانی”احمد امینی “؛ شبكه(؟) ؛1378
* مجموعه تلویزیونی”حضرت مریم “به كارگردانی”شهریار بحرانی “؛ شبكه٢؛ 1378
* مجموعه تلویزیونی”همسفر “به كارگردانی”قاسم جعفری “؛ شبكه ٣؛ 1379
* مجموعه تلویزیونی”شب دهم “به كارگردانی”حسن فتحی “؛ شبكه١؛1380
* مجموعه تلویزیونی”ملاصدرا “به كارگردانی”حسن فتحی “؛ شبكه ١؛ 1380
* مجموعه تلویزیونی”باران عشق “به كارگردانی”احمد امینی “؛ شبكه٣؛ 1380
* مجموعه تلویزیونی”روزهای بیاد ماندنی “به كارگردانی” همایون شهنواز - تورج منصوری “؛ شبكه١؛ 1381
* مجموعه تلویزیونی”طلسم شدگان “به كارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ شبكه ٥؛ 1382
* سریال"بافته‌های رنج" به کارگردانی"مجید بهشتی"؛ شبکه(؟)؛ 1377
* سریال"مختارنامه" به کارگردانی"داود میرباقری"؛ شبکه 1؛ 1384
* سریال"اولین شب آرامش" به کارگردانی"احمد امینی"؛ شبکه 3؛ 1384
* سریال"یک مشت پر عقاب" به کارگردانی"اصغر هاشمی"؛ شبکه 1؛ 1385
* سریال"سایه تنهایی" به کارگردانی"بیژن شکرریز"؛ شبکه(؟)؛ 1386 

.......................................
جوایز :
* کاندید لوح زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (طلسم) [ دوره 5 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1365 ] 
* کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد (اوینار) [ دوره 10 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1370 ] 
*  کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد (مریم مقدس) [ دوره 19 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1379 ]
* کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد (مریم مقدس) [ دوره 5 جشن خانه سینما (مسابقه) - سال 1380 ]
* دریافت بهترین بازیگر مرد برای نمایش تلویزیونی” بسوی دمشق “ از جشنواره سیما؛ 1382 
منبع : سایت ایران تئاتر

« آگهی ها »
پرشیا تاون
جامعه مجازی ایرانیان خارج از کشور - دایرکتوری مشاغل، اخبار ایرانیان، وبلاگهای ایرانیان هر کشور و ...
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
ناز ایران
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره
NazIran.com
موزیک ویدیو های فارسی
ایرانیکا
دایره المعارف جامع تاریخ و فرهنگ ایرانی