نام: محمدحسن معجونی

متولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات نمایشی
مدرس دانشگاه سمت: كارگردان ، طراح و بازیگر و "سرگروه "
............
بیوگرافی :
حسن معجونی پس از تقريباً يک و نيم دهه کار مداوم تئاتر، پس از بازی در بيش از بيست نمايش موفق، پس از خواندن تعداد زيادی متن برای انتخاب نقش و بازی، پس سال ها همنشينی با بزرگان نمايش و نشستن بر سر درس عملی مکاتب گوناگون استادان صحنه ی هنر، پس از رياضت بسيار و تمرين و تمرين و گوش جان سپردن به هر آنچه او را به پيش می برد، ديگر به پختگی و باردهی شگرفی رسيده است. در " مثل خون برای استيک " حسن معجونی نشان داد اين نجابت و سکوت سال هايش با رندی، همه در پی خوشه چينی بوده است، نه بطالت عمر. حسن نشان داد سکوت سنگين و محجوبانه اش صرفاً بخاطر گوش دادن بهتر است. او اينک ديگر پای به دورانی ديگر گذارده. ديگر تبديل به کسی شده که می توان مثالش زد. معجونی ديگر تنها يک بازيگر خلاق تئاتر نيست، او اينک در قامت کارگردان مبتکر می تواند بر صحنه رخ نشان دهد. او برای رسيدن به اين درجه و مرحله، بهای سنگينی از خواستن و نياز دانستن، داد ه است. وقتی اين حجم توان و علاقه مندی و سماجت با متنی خوب از محمد چرمشير ممزوج می شود، حاصل لاجرم بايد درخشان شود. حسن معجونی در کسوت کارگردان پيش از اين نمايش، دو کار موفق و تماشائی را در کارنامه اش ثبت کرده است. يکی در " مضار تو تون " که بر اساس متنی از چخوف کار کرد و تک نفره بازی قابل قبولی از خود در آن ارائه داد و ديگری " پای ديوار بزرگ شهر" که متن " دورست " را کار کرد و علاوه بر کارگردانی همراه ساير دوستان بازيگرش، اجرای درخشانی در تالار نو ارائه کرد.
در يک نگرش کلی، معجونی از فاصله اجرای کار اول تا اين آخری فاصله ای را که يک کارگردان به طور معمول ممکن است ظرف سی سال بپيمايد، با الگو پذيری هوشمندانه از کارگردانانش در کارهای مختلف، پنج ساله پيمود و به مقصود رسيد. جدای از اين، اکنون ديگر بی هيچ اغراق، معجونی به حق بازيگری خلاق است و اگر به همين صورت پيشرونده و پی گير، به کارش ادامه دهد، ديری نخواهد پائيد که به بازيگری مولف در تئاتر ايران بدل شود. معجونی مختصات صحنه را خوب می شناسد، بر تمامی اندام ها و حالت ها و حرکاتش تسلط کامل دارد، آن قدر که به راحتی می تواند ضربان احساسش را با ذهن تماشاگر هماهنگ کند. حسن، ظرايفی در بازی هايش دارد که مختص خودش است. بر صحنه او هر کجا باشد، آن جا نقطه طلائی صحنه است، موج حضور قدرتمندی دارد که او را ناخود آگاه در مرکز توجه قرار می دهد، بدون آن که تعمدی به کار برد. وقتی حسن بر صحنه بازی می آغازد سکوت حتی بر ذهن تماشاگرش نيز حاکم می شود. هرگز فراموش نخواهد شد، بازی به ياد ماندنی او در نقش " مرکوچيو" در نمايش رومئو ژوليتِ علی رفيعی و با مختصر تفاوتی در عروسی خون. بگذريم که بازيهايش در شبهای آوينيون کورش نريمانی و روز رستاخيز و دير راهبان و تا حدودی مکبثِ مهندس پور، انصافاً يک جهش بزرگ و رستاخيز بازيگری برای او بود و اين اواخر که در " در انتظار گودو " خوشتر از هميشه درخشيد. حسن، چند تجربه تصويری را برای تلوزيون انجام داد که تقريبا در هيچيک موفق نبود. حسن بازيگر صحنه است، خلق شده برای تئاتر، نه قاب تصوير و ويدئو. اگر در تئاتر نمره بيست می گيرد در آن جا به دليل ويژگيهای بسيار متفاوت از صحنه، نمره قبوليش تک است و اصولاً او، با درايت، چندان در پی تصوير نيست.

حالا معجونی پس از اين همه کار، در کسوت بازيگر صحنه، ياد گرفته اين ظرافت های تئاتری را به ديگر بازيگران منتقل کند. در مثل خون برای استيک، آن چه بر صحنه ديده می شود، هوشمندی در استفاده از تمامی توان و ظرفيت های بيانی و بدنی بازيگران است. همه آن ها با نقش خود بر صحنه زندگی می کنند، يکی از يکی بهتر، گوئی حسن آن ها را با نخی نامرئی به شخصيت های متن دوخته است. هماهنگی بازی ها قابل توجه است. بازيگران اين نمايش همچون اعضای يک ارکستر منسجم به رهبری حسن، يک سمفونی سنگين را يک نفس، بی هيچ لحظه سکته و وقفه، يا خارج شدن، می نوازند. نمايش، نفس گير است. اوج و فرودش همواره در ارتفاع است. نمايش، بلند وسنگين آغاز می شود و دهشتناک و کوبنده پايان می پذيرد. مثل خون برای استيک، نمايشی است که می شود با بستن گوش شنيد و با بستن چشم تنها حس کرد. تصوير سازی ها درست مثل تابلو های نقاشی از ترکيب بندی استادانه ای برخوردار است. در هيچ لحظه حتی هنگام نجوا و پچپچه نشد کلامی در هياهو گم شود و از دست برود. حق جملات و کلمات به نحو احسن ادا می شود. مفاهيم نهفته در متن به زيبا ترين وجه منتقل می شود، معلوم است همه پيش از حفظ ديالوگ های پر مغز چرمشير آن ها را خوب فهميده و درک و هضم کرده اند، هيچ ترديد و دو دلی در نگاه و رفتارشان، هنگام بيان و بازی ديده نمی شود. سکوت و نگاه و ترديد و فرو خوردن کلام، در اين کار در اوج است. اين نمايش، علی رغم بی چيزی و سادگی صحنه، مثل اغلب آثار رفيعی ، پر از عکس است، پر از تصوير و تابلو های بديع نقاشی. طراحی صحنه نمايش، کار خود حسن بود و با کمترين ابزار صحنه بهترين کاربرد ها را برای نمايش داشت و لباس ها، به غير از مورد ويکتور که به نظر قدری سرسری گرفته شده بود، مابقی عالی و به جا بود. آن چه تا حدی آزار دهنده می نمود طراحی نور نمايش بود که علی رغم تلاش زيادی که شده بود، اساساً همپای نمايش نبود و نتوانست در خدمت کار باشد، از جناب جوانشير با آن همه سابقه و توان و ذوق، انتظاری بيش از اين می رفت. بنظر می رسيد آن ميزان وقت لازم و دقت و توجه مکفی انجام نگرفته است. البته همه اين حرف ها نشان آن نيست که نمايش بی نقص و عيب بود، در مجموع محصنات بيشمارش بر معايب مختصرش می چربيد. محسنات اين اثر را بايد با توان و درک حسن معجونی و مختصر مقايسه با آثار همطرازش سنجش کرد. مسلم می دانم حسن خود بهتر از هر کس، در يک بازنگری درباره به اين اجرا در سالی ديگر مجموعه ای از ضعف ها را در کار خود بر خواهد شمرد.
............
فعالیت ها :

بازيگر : (4)مورد ۱ - پاداش (۱۳۸۷) ۲ - كنعان (۱۳۸۶) ۳ - هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶) 4- مسافران (1388) تئاتر: نمايش "در مضار توتون " نويسنده : آنتون چخوف كارگردان : محمد حسن معجوني سمت : كارگردان و بازيگر نمايش "يادگار سالهاي شن " نويسنده : علي رفيعي كارگردان : علي رفيعي سمت : بازيگر نمايش "در مصر برف نمي بارد " نويسنده : محمد چرمشير كارگردان : علي رفيعي سمت : بازيگر نقش " فرشته" نمايش "در ميان ابرها " نويسنده : امير رضا كوهستاني كارگردان : امير رضا كوهستاني سمت : بازيگر نقش " مرد قشقائي" نمايش " آنتیگونه در نیویورک " نويسنده : خوانز گلواکی كارگردان : هما روستا سمت : طراح صحنه نمايش "پاي ديوار بزرگ شهر " نويسنده : تانكرد دورست كارگردان : محمد حسن معجوني سمت : كارگردان و بازيگر نمايش "خرس و خواستگاري " نويسنده : آنتون چخوف كارگردان : محمد حسن معجوني اجرا شده در تالار سايه - 1383سمت : كارگردان - ( بازيگر در اجراي جشنواره چخوف تهران ) نمايش "یک روز بیاد ماندنی برای پروفسور وو " نويسنده : ؟ كارگردان : دکتر علی رفیعی سمت : بازيگر نقش " لرد توسای " نمايش "دير راهبان " نويسنده : محمد چرمشير كارگردان : فرهاد مهندس پورسمت : بازيگر نقش " پدر ژرژ " نمايش " کوارتت" نويسنده : امیر رضا کوهستانی كارگردان : امیر رضا کوهستانی سمت : بازيگر نقش فتح ا.... نمايش "در انتظار گودو " نويسنده : ساموئل بكت كارگردان : علي اكبر عليزادسمت : طراح صحنه و لباس – بازيگر نمايش "شهرهاي نامرئي " نويسنده : علي اكبر عليزاد كارگردان : محمد حسن معجوني سمت : كارگردان نمايش "سمفونی درد " نويسنده : حسین پاکدل كارگردان : حسین پاکدل سمت : بازيگر نمايش "مكبت " نويسنده : محمد چرمشير كارگردان : فرهاد مهندس پورسمت : بازيگر نقشهاي " مكداف - دكتر - سيوارد جوان - دانل بين" نمايش "پاي ديوار بزرگ شهر " نويسنده : تانكرد دورست كارگردان : محمد حسن معجوني سمت : كارگردان نمايش "مثل خون براي استيك " نويسنده : محمد چرمشیر - بازخواني از رمان فرانكاشتاين،اثر مري شلي كارگردان : محمد حسن معجوني سمت : كارگردان و بازيگر نمايش "عروسي خون " نويسنده : گارسيا لوركا كارگردان : علي رفيعي سمت : بازيگر نقش " لئوناردو" نمايش "شبهاي آوينيون " نويسنده : كوروش نريماني كارگردان : كوروش نريماني سمت : طراح لباس - بازيگر نقشهاي "پهلوان - ابي - مرد اسپانيائي" نمايش "كاليگولا " نويسنده : محمد چرمشير كارگردان : آتيلا پسياني سمت : بازيگر نقش " كاليگولا" نمايش " مده ی سن مدار " نويسنده : آنکا ویسده كارگردان : رضا بهبودی سمت : بازيگر نمايش "بحرالغرايب " نويسنده : محمد چرمشير كارگردان : آتيلا پسياني سمت : بازيگر نقش " خور" نمايش "رومئو و ژوليت " نويسنده : ويليام شكسپير كارگردان : علي رفيعي سمت : بازيگر نقشهاي " مركوچيو - عطار" نمايش "روز رستاخیز " نويسنده : محمد چرمشير كارگردان : فرهاد مهندس پورسمت : بازيگر نقش " تادئوس " نمايش "خواب آهسته مرگ " نويسنده : محمد چرمشیر كارگردان : محمد حسن معجونی سمت : کارگردان - طراح صحنه نمايش " اسبهای آسمان خاکستر می بارد " نويسنده : نغمه ثمینی كارگردان : علی راضی سمت : بازيگر نمايش "رویای شب نیمه تابستان " نويسنده : ویلیام شکسپیر كارگردان : محمد حسن معجوني سمت : طراح - كارگردان و دراماتورژ نمايش عروسکی " پدر عزیزم" نويسنده : محمد چرمشیر طراح و كارگردان : محمد حسن معجونی سمت : طراح و کارگردان نمايش مونولوگ " دو راهی سقاخونه" نويسنده : محمد چرمشیر طراح و كارگردان : محمد حسن معجونی سمت : طراح و کارگردان منبع : مشاهیر برتر

« آگهی ها »
پرشیا تاون
جامعه مجازی ایرانیان خارج از کشور - دایرکتوری مشاغل، اخبار ایرانیان، وبلاگهای ایرانیان هر کشور و ...
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
ناز ایران
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره
NazIran.com
موزیک ویدیو های فارسی
ایرانیکا
دایره المعارف جامع تاریخ و فرهنگ ایرانی