نام: تنهایی پر هیاهو

نویسنده : بهوميل هرابال 
مترجم : پرویز دوایی
..........................................
خلاصه داستان : 
کارگری که شغلش خمیر کردن و بسته بندی ی کاغذ است علاقه عجیبی به کتاب و مطالعه دارد. بین انواع کاغذ های باطله برای خمیر کردن آنها به محل کارش می آورند گاهی کتابی می بیند وآن را با آیینی خاص قدر می نهد. تضاد بین شغل و علاقه هانتا (شخصیت 
...........................................
مروری بر کتاب :
" تا دل روده ی کتاب ها را بیرون بکشند و آنها را بر تسمه ی نقاله بیندازند و تسمه، بی سر وصدا و بی امان با حرکات برید ه بریده، صفحه های مو سیخ شد ه ی کتاب ها را به درون طبله ی آن پرس عظیم فرو بریزد تا تبدیل به عدل های کا غذ شوند و بعد ...

راوی در کار خمیر کردن کتاب و کاغذ باطله است . راوی، کتاب ها ، دستگاه پرس و موش ها جزو جدایی نا پذیر هم هستند . کتاب اما موجود زند ه ای ست که با وجود پرس شدن و خمیر گردیدن ، حیرت انگیز در اندیشه های راوی به رشد و نمو می پردازد از هگل تا کانت و نیچه و هومر و کتاب نازی ها در جنگ جهانی دوم ... راوی به زیر تمامی این کتاب ها قد سوزانده است . قد او از حالت طبیعی اش نه سانتی متر کوتاه ترشده است زیرا او هر شب به زیر سایه ی دوتن کتاب فرو می رود تا بخوابد .

قهرمان اصلی در این رمان خود کتاب ها هستند ، آنها گاه اندیشه های والای انسانی هستند که راوی آنها را می بلعد و گاه اندیشه های نازی ها در جنگ جهانی . در هر دو صورت راوی با آنها زنده گی می کند و با موش های ریز و درشتی که دیری نخواهد پائید که زاد و لد کنند و تمام شهر را ببلعند . موش ها و دستگاه هیدرولیک هر دو در کار جویدن و بلعیدن کتاب هستند . راوی به میگساری پناه می برد وقتی اندیشه های بزرگ را در دستگاه پرس فرو می کند و کتاب ها را به خمیر تبدیل می کند . با وجود این آثار درخشان اندیشه های جهانی را در جعبه کوچکی قرار می دهد که دور تا دورش را شمایل قدیسان چسبانده است .
" اینجا مدفون در زیر توده ای مقوا ی خون آلود له شده در زیر توده ای از پاکتهای خالی سیمان یک " چنین گفت زرتشت " خوابیده است "
" بر عرصه زمین من یگانه کسی هستم که می دانم در کدام بسته بندی کاغذ باطله گوته پنهان است درکدام نیچه ... در جهان هستی من یگانه کسی هستم که هم هنرمند است و هم تماشاگر"

راوی قبل از پرس کردن کتاب ها ابتدا آنها را در خود فرو می برد و به این ترتیب راوی خود نیز تبدیل می شود به یک عدل کتاب های فشرده شده و گویا همین است که اندیشه ها از بین نمی رود . در جریان دوسویه، آنها فقط تغییر شکل می یابند . از ذهن به کاغذ، از کاغذ به ذهن ، از کاغذ به دستگاه پرس و باز از ذهن و انتقال به کاغذ و در این پروسه ، نقاشان بزرگ، هنرمندان ، اندیشمندان، پیامبران اندیشه ، ادیبان ، نازیست ها ... همه گان حضور دارند در تدام این چرخه ...
ص 14 " تا مدت های مدید بعد از آن هر وقت که دستگاه پرسم در آخرین مرحله کتاب های زیبا را با بیست اتمسفر خرد می کرد صدای در هم شکستن اسکلت آدمی را می شنیدم و احساس می کردم که دارم جمجمه و استخوان های کلاسیک را خرد می کنم "

اما موش ها آنها نیز از عشق به ادبیات است که کاغذها را می جوند و تاکنون اگر کسی آنها را نماد نابودی کتاب می دانسته باید بپذیرد که عشق به ادبیات در انسان و موش از خصایص مشترک شان است . آنها هم عقاید گوته و نیچه را احتمالا دوست داشته اند وبه نوعی خود نیز دستگاه پرس هستند و به راوی کمک می کنند تا از عهده ی کار خویش برآید و در این تنهایی پر هیاهو شریک شود... اما موشها... جنگ گروها و جناح های مختلف از منظر راوی چیزی نیست جز جنگ موش ها برای تسخیر فاضلاب ها شهر . حق مالکیت فاضلاب های شهر .

" آنچه بیش از هر چیز در من اثر کرد این قضیه بود که در فاضلاب های شهر بین موشهای سفید و خاکستری جنگی شبیه به جنگ های انسانی ، مدام در جزیان است که هر چند همیشه به پیروزی مطلق موش های درشت خاکستری ختم می شود ، ولی آنا آنها را باز به دو گروه مجزا، دو طایفه ی متضاد، دو فرقه موش بسیار منسجم و سازمان دیده تقسیم می کرد، دو فرقه ای که در همان لحظه برای کسب تفوق بر فاضلاب ها، در نبرد مرگ و زند گی در سراسر کانال های فاضلاب زیر پراگ در گیر بودند . جنگ بین موشها برای به دست آوردن حق مالکیت مطلق بر تمامی زباله هایی که در فاضلاب ها جریان داشت . از دوستان فاضلاب کار آکادمیسین ام آموختم که ... میل به حل وفصل این درگیری لحظه به لحظه نوعی توازن ایجاب می کند و دنیا در شکل و حرکت کلی خود حتی یک لحظه هم لنگ نمی زند ... حالا فهمیدم که رومبو حق داشت که گفت : جنگ روح همان قدر وحشتناک است که جنگ مسلحانه "

در انتهای راوی شغل خویش را از دست می دهد، او مسئول خمیر کردن کاغذهای سفید می گردد . دور شدن از خواندن کتاب های بزرگان ادبی و اندیشمندان او را بیشتر به سمت میگساری می برد . در این وضعیت است که دستگاه پرس اش را می بیند که بزرگ تر از همیشه شده و شهر را با هیئت های اداری و ساختمان هایش مثل ورق پاره ای در خود فرو می بلعد . و این چرخه ی عظیم ادبی و هنری به این ترتیب شکل می گیرد. شهر خود نیز کتابی است و هر انسان خود کتابی است و هر کتاب باز خود نیز انسانی است وقتی کاغذ ها نوشته می شوند به تمامی شهر می شوند و انسان ... و هر گاه هر کدام شا ن به زیر دستگاه پرسی می روند باز انسانی است که به زیر پرس می رود و این چنین است که هنر به زیباترین شکل اجتماعی خود شکل می یابد.

راوی علی رغم اینکه معتقد شد ه است که نه در آسمان ها و نه در زمین دیگر هیچ عاطفه ای وجود ندارد اما باز مراسم مذهبی بخشی از زندگی هنری و کاریش است . رب ا لنوع های یونانی را ستایش می کند و مراسم مذهبی هنریش را اجرا می کند . او فیلسوف های کلاسیک را در دستگا های پرس جای می دهد . نوعی جایگزاری که تماما بسته است به زند گی هنری و ادبی نویسنده درچک . نویسند ه ای که ادبیات چک بعد از او به دو قسمت تقسیم شد بعد از هرابال و قبل از هرابال . تخیل بی نظیر و عجین شدن زند گی نویسنده با نبض حیاتی مردم چک، دستاورد هنری وی را غنی کرد . آنچنان که تیراز کتاب وی با هزاران نسخه بعد از چاپ فوری به اتمام می رسید ... 

منبع : سایت مرور ادبیات ایران


خرید و فروش اجناس دست دوم - اتومبیل و خودروی دست دوم، ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، و لوازم منزل دست دوم

خبرهای ایرانیان خارج از کشور - مشاغل ایرانیان خارج
« آگهی ها »
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
NazIran.com
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره